อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล
อาจารย์ยุพรัตน์ ภูมิการีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ เดชพิมล
Mrs. Brenda Diane Morizaki
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนุวัตร ชัยเกียรติธรรม
อาจารย์ปวีณาการณ์ พลหาญ
อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
อาจารย์สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี
อาจารย์ขันแก้ว มาพรม
อาจารย์ชุมแพร บุญยืน
อาจารย์ชนัยชนม์ ปลั่งเจริญศรี
อาจารย์อมรรัตน์ ไชยทุม
อาจารย์ศิรินนา วอนเก่าน้อย

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - librarian@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

023623
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
18
17
46
23438
501
502
23623
© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม