แผนการเรียน

แผนการเรียน หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์

1 หมวดศึกษาทั่วไป - 33 หน่วยกิต
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (บังคับ) - 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
1109001 Using Information for Learning การใช้สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2 (1-2-3)
1102001 English for Communication ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3)
1101001 Thai for Communication ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3)
 Coming soon...

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - librarian@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

023610
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
5
17
33
23438
488
502
23610
© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม