ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

สาขา #บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษารอบทั่วไป 4 ธ.ค. 2560 - 9 เม.ย. 2561

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Image

สาขาวิชา #บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษารอบทั่วไป
4 ธ.ค. 2560 - 9 เม.ย. 2561

#แนวทางการประกอบอาชีพ
-ข้าราชการครู ครูบรรณารักษ์ หรือ ครูภาษาอังกฤษ
-ข้าราชการครู กศน.
-บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน
-บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
-บรรณารักษ์ห้องสมุดอำเภอ จังหวัด
-อาจารย์มหาวิทยาลัย
-ศึกษานิเทศน์ ฯลฯ


© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม