ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับพี่ ๆ คนเก่งของสาขา

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Image

แสดงความยินดีกับพี่ๆคนเก่งของสาขา ทุกคนคือความสำเร็จ คือผลผลิต และเป็นความภาคภูมิใจให้กับสาขา #มาเพื่อยืน1 สาขาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #รุ่นแรก


© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม