ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

#ครูคืนถิ่น #ครูภาษาอังกฤษ 2561

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Image

#ครูคืนถิ่น #ครูภาษาอังกฤษ 2561 เย้ๆๆๆๆๆ

...จะครูพลัดถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น ยังไงก็คือครู มาแล้วครับรายชื่อว่าที่คุณครูคืนถิ่น ทีมครูภาษาอังกฤษ จากสาขา บรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม