ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหอสมุด มธ.เพียงแค่เตรียมหลักฐานไว้ให้พร้อม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Image

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบรรณารักษ์ 5 อัตรา (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา!!) #อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท ???
.
หลักฐานที่ต้องเตรียมก่อนวันเปิดรับสมัคร มีดังนี้
1.หลักฐานการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

2.หลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ หลักฐานการสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะ ด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
.
***วันที่เปิดรับสมัคร หอสมุดฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง***
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หน่วยบริหารบุคคล หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-613-3508,3518

#รับสมัครงานหอสมุดฯ
------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line@: @pridilibrary


© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม