กิจกรรมสาขาวิชา

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น "ปันรักนักอ่าน" ครั้งที่5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น "ปันรักนักอ่าน" ครั้งที่5 ณ โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปปประชาบำรุง อ.กัทรวิชัย จ.มหาสารคาม วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ขอบคุณทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในการออกค่ายครั้งนี้ ขอบคุณความสามัคคีของของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราได้มาร่วมทำสิ่งดีๆร่วมกันนะคะ #สุขกว่าการได้รับคือการเป็นผู้ให้ที่ดี #สาขาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ


© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม