กิจกรรมสาขาวิชา

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
เพราะทุกการเดินทาง..คือการเรียนรู้...
  • โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการ
  • วันที่ 8 ศึกษาดูงานที่ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต (หอสมุด ป๋วย อึ๊งภากรณ์) - โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 
  • วันที่ 9 ศึกษาดูงานที่ - หอสมุดแห่งชาติ - MuseumSiam
  • วันที่ 10 ศึกษาดูงานที่ - พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี
ขอบคุณสำหรับการเดินทางครั้งนี้ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ที่มากมาย ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่จัดโครงการนี้ขึ้นมา ขอบคุณนักศึกษาทุกๆคน และขอบคุณทุกๆสถานที่ๆที่ทำให้เกิดความทรงจำดีๆในครั้งนี้ (ไว้ไปกันอีกนะคะ...)

© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม