กิจกรรมสาขาวิชา

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (One Day with ครูอินดี้ Funny English Camp) โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ (One Day with ครูอินดี้ Funny English Camp)
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี
ขอขอบคุณนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เด็กๆนักเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมและตลอดจนอาจารย์ทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดค่ายครั้งนี้ ไว้โอกาสหน้าเราจะไปสร้างความทรงจำดีๆร่วมกันอีกนะคะ
#ประสบการณ์หาได้ด้วยตัวเรา

© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม