ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสาร / กิจกรรมความเคลื่อนไหว

สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านบรรณารักษ์และครูสอนภาษาอังกฤษ
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

dicut_suchaluk.png

อาจารย์สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ
  • ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

  • ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - librarian@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

024501
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
30
31
122
24287
61
611
24501
© 2020 สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม